Lettertypes in templates

Standaard zijn niet alle lettertypes beschikbaar voor de verschillende type templates. Voor documenten, zijn de standaard lettertypes van MS Office beschikbaar. Voor e-mail templates (dus ook digitale nieuwsbrieven) zijn de standaard lettertypes voor het web beschikbaar.

Lettertypes voor document templates

Document templates die door BaseNet worden ontwikkeld worden opgeleverd in een lettertype uit onderstaande lijst met lettertypes.

 • Arial
 • Arial Black
 • Arial Bold Italics
 • Arial Italics
 • Arial Narrow
 • Arial Narrow Bold
 • Arial Narrow Bold Italics
 • Arial Narrow Italics
 • Bahnschrift
 • Book Antiqua
 • Bookman Old Style
 • Bookman Old Style Bold
 • Bookman Old Style Bold Italics
 • Bookman Old Style Italics
 • Bookshelf Symbol 7
 • Bradley Hand ITC
 • Calibri
 • Calibri Bold
 • Calibri Italics
 • Calibri Light
 • Calibri Light Italics
 • Cambria
 • Cambria Bold
 • Cambria Bold
 • Candara
 • Candara Bold
 • Candara Italics
 • Candara Light
 • Candara Light Italics
 • Century
 • Comic Sans MS
 • Comic Sans MS Bold
 • Comic Sans MS Italics
 • Consolas
 • Consolas Bold
 • Consolas Italics
 • Constantia
 • Constantia Bold
 • Constantia Italics
 • Corbel
 • Corbel Bold
 • Corbel Italics
 • Corbel Light
 • Corbel Light Italics
 • Courier New
 • Courier New Bold
 • Courier New Bold Italics
 • Courier New Italics
 • Dubai Bold
 • Dubai Medium
 • Dubai regular
 • Dubai Light
 • Ebrima
 • Ebrima Bold
 • Franklin Gothic Medium
 • Franklin Gothic Medium
 • Gabriola
 • Gadugi
 • Gadugi
 • Garamond
 • Garamond Bold
 • Garamond Italics
 • Georgia
 • Georgia Bold
 • Georgia Italics
 • Gulim
 • impact
 • Ink free
 • Javanese Text
 • Juice ITC
 • Kristen ITC
 • Leelawadee
 • Leelawadee Bold
 • Leelawadee UI
 • Leelawadee UI Bold
 • Lucida Console
 • Lucida Handwriting
 • Malgun Gothic
 • Malgun Gothic Bold
 • Malgun Gothic SemiLight
 • Marlett
 • Microsoft JhengHei
 • Microsoft JhengHei Light
 • Microsoft Sans Serif
 • Microsoft Uighur
 • Microsoft Uighur Bold
 • Microsoft YaHei
 • Microsoft YaHei Bold
 • Microsoft YaHei Light
 • Microsoft Yi Baiti
 • MingLiU
 • MingLiU Bold
 • Mistral
 • Mongolian Baiti
 • MS Gothic
 • MT Extra
 • MV Boli
 • Myanmar Text
 • Myanmar Text Bold
 • Nirmala Text
 • Nirmala Text Bold
 • Nirmala UI SemiLight
 • Palatino Linotype
 • Palatino Linotype Bold
 • Palatino Linotype Bold Italics
 • Palatino Linotype Italics
 • Papyrus
 • Segoe Print
 • Segoe Print Bold
 • Segoe Script
 • Segoe Script Bold
 • Segoe UI
 • Segoe UI Black
 • Segoe UI Black Italics
 • Segoe UI Bold
 • Segoe UI Emoji
 • Segoe UI Historic
 • Segoe UI Italics
 • Segoe UI Light
 • Segoe UI Light Italics
 • Segoe UI SemiLight
 • Segoe UI SemiLight Bold
 • Segoe UI SemiLight Bold Italics
 • Segoe UI Symbol
 • SimSun
 • SimSun Bold
 • Sitka Banner
 • Sylfaen
 • Symbol
 • Tahoma
 • Tahoma Bold
 • Tempus Sans ITC
 • Times New Roman
 • Times New Roman Bold
 • Times New Roman Bold Italics
 • Times New Roman Italics
 • Trebuchet MS
 • Trebuchet MS Bold
 • Trebuchet MS Bold Italics
 • Trebuchet MS Italics
 • Verdana
 • Verdana Bold
 • Verdana Italics
 • Webdings
 • Wingdings
 • Wingdings 2
 • Wingdings 3
 • Yu Gothic
 • Yu Gothic Medium
 • Yu Gothic UI Light

Lettertypes voor e-mailtemplates

Bij het instellen van een lettertype voor het web of e-mail wordt gebruik gemaakt van een kort lijstje van lettertypes. Op de computer van de lezer of de ontvanger worden bij het bekijken van de webpagina of het lezen van het e-mailbericht de in het lijstje aanwezige lettertypes één voor één afgegaan tot er een lettertype op de computer van de ontvanger wordt gevonden die in de lijst aanwezig is. Het eerst gevonden lettertype wordt gebruikt om de tekst weer te geven. Onderstaand treft u een aantal veel voorkomende voorbeelden van dergelijke lijstjes.

Het opnemen van een ‘eigen’ lettertype is in de meeste gevallen zinloos. Wanneer uw lettertype niet aanwezig is op de computer van de ontvanger van het e-mailbericht, en dat is in bijna alle gevallen, zal het bericht nooit in het door u gewenste lettertype weergegeven worden.

Voorbeelden van schreefloze lettertypes

Templates die door BaseNet worden ontwikkeld worden opgeleverd in een lettertype uit onderstaande lijst van lijstjes met lettertypes.

 • Arial, Helvetica, sans-serif
 • Arial Black, Gadget, sans-serif
 • Comic Sans MS, cursive, sans-serif
 • Impact, Charcoal, sans-serif
 • Lucida Sans Unicode, Lucida Grande, sans-serif
 • Tahoma, Geneva, sans-serif
 • Trebuchet MS, Helvetica, sans-serif
 • Verdana, Geneva, sans-serif

Voorbeelden van lettertypes met schreef

 • Georgia, serif
 • Palatino Linotype, Book Antiqua, Palatino, serif
 • Times New Roman, Times, serif

Voorbeelden van proportionele lettertypes

Proportionele lettertypes, ook wel monospace genoemd, zijn lettertypes waarvan alle karakters dezelfde hoeveelheid ruimte in beslag nemen. De kleine letter ‘i’ neemt bijvoorbeeld dezelfde ruimte in als de hoofdletter ‘W’.

 • Courier New, Courier, monospace
 • Lucida Console, Monaco, monospace

Start vandaag nog met BaseNet Software

Wacht niet langer en ervaar zelf de voordelen van BaseNet voor accountants. Neem vandaag
nog actie en ontdek hoe onze software uw accountantskantoor efficiënter en productiever kan.

Waarom BaseNet?

Gebruiksvriendelijkheid

Gebruiksvriendelijke interface, vereenvoudigt taken, optimaliseert tijdregistratie voor juridische efficiëntie.

Toegankelijkheid

Toegankelijke software voor efficiënt dossierbeheer en verhoogde factureerbare uren.

Snelheid

Snelle toegang, moeiteloze bediening, maximaliseert productiviteit in juridische praktijken.