Taken

Taken

Standaardprocessen zijn samen te voegen in een workflow van taken. Als er binnen uw organisatie veel standaardprocessen van toepassing zijn is het handig deze samen te voegen in een workflow. Een workflow binnen BaseNet kan gedefinieerd worden als een serie gekoppelde taken. Deze taken kunnen toegewezen worden aan verschillende medewerkers (gebruikers). Vervolgacties binnen de workflow kunnen automatisch ‘getriggered’ worden.

Standaardacties voor verschillende type taken

Ook kunt u ervoor zorgen dat standaard documenten automatisch naar voren komen bij het uitvoeren van een bepaald type taak. Denk hierbij aan een standaard brief of bijvoorbeeld een memo in de vorm van een telefoonnotitie.

Gebruik van taken en workflows kunnen u veel werk uit handen nemen. Ook zijn uw deadlines direct inzichtelijk en kunt u vroeg inspringen bij eventuele escalatie.

Start vandaag nog met BaseNet Software

Wacht niet langer en ervaar zelf de voordelen van BaseNet voor accountants. Neem vandaag
nog actie en ontdek hoe onze software uw accountantskantoor efficiënter en productiever kan.