Templatecodes

Op deze pagina treft u een overzicht van veel gebruikte templatecodes. Buiten de informatie op deze pagina en de uitgebreide informatie in de handleiding bieden wij geen ondersteuning op het door klanten zelf ontwikkelen van templates. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina BaseNet Templatepolicy.

E-mailtemplates

Een overzicht van veelgebruikte templatecodes in e-mailtemplates

E-mailgegevens algemeen
Code Toelichting Voorbeeld
$data.email.lesubject Door u ingegeven onderwerp van de e-mail Afspraakbevestiging Intakegesprek
$data.email.to Inhoud van het veld ‘Aan’ van de e-mail demo@basenet.nl
$data.email.cc Geeft de inhoud van het veld ‘Cc’ info@basenet.nl
$data.email.bcc Geeft de inhoud van het veld ‘Bcc’ templates@basenet.nl
$data.email.emailFromAddress De afzender info@basenet.nl
Gegevens van de gekoppelde relatie van een e-mail
Code Toelichting Voorbeeld
$data.email.relation.aanhef Geeft de op de relatiekaart ingestelde aanhef Beste Johan
$data.email.relation.aanhef.format.official Geeft altijd een formele aanhef, ongeacht de op de relatiekaart ingestelde aanhef Geachte heer Van Buren
$data.email.relation.initials Initialen van de relatie J.
$data.email.relation.firstname Voornaam van de relatie Johan
$data.email.relation.middlename Tussenvoegsel van de achternaam van de relatie van
$data.email.relation.lastname Achternaam van de relatie Buren
$data.email.relation.fullname Volledige naam van de relatie (inclusief voornaam, voluit) Johan van Buren
$data.email.relation.christianname Volledige voornamen van de relatie Johan
$data.email.relation.title Titel (voor) van de relatie mr.
$data.email.relation.surtitle Titel (na) van de relatie LLM
$data.email.relation.sex Geslachtsaanduiding van de relatie Man
$data.email.relation.birthday.format.date Geboortedatum van de relatie 25-08-1979
$data.email.relation.rbirthcity Geboorteplaats van de relatie Haarlem
$data.email.relation.hstreet Straatnaam van het huisadres van de relatie Uitgeesterweg
$data.email.relation.hhouseno Huisnummer van het huisadres van de relatie 2
$data.email.relation.hhousenoext Toevoeging van het huisnummer van het huisadres van de relatie B
$data.email.relation.hzipcode Postcode van het huisadres van de relatie 1906 NW
$data.email.relation.hcity Plaatsnaam van het huisadres van de relatie LIMMEN
$data.email.relation.tel2 Huistelefoonnummer van de relatie 020 6855 031
$data.email.relation.mobile Mobiele telefoonnummer van de relatie +31 6 291 29 10
$data.email.relation.tel1 Werk telefoonnummer van de relatie 06 287 784 80
$data.email.relation.email E-mailadres van de relatie crmdemo@basenet.nl
$data.email.relation.fax Faxnummer van de relatie 020 6853 211
$data.email.relation.functdescr Functieomschrijving van de relatie Management
$data.email.relation.homepage Adres van de website van de relatie www.basenet.nl
$data.email.relation.rcode Relatiecode van de relatie 100481
$data.email.relation.address.city Woonplaats van de relatie LIMMEN
$data.email.relation.address.zipCode Postcode van het woonadres van de relatie 1906 NW
$data.email.relation.address.streetWithNr Straat met huisnummer Uitgeesterweg 2
$data.email.relation.address.zipCity Postcode en woonplaats van de relatie 1906 NW LIMMEN
$data.email.relation.mailAddress Postadres van de relatie Uitgeesterweg 2
1906 NW LIMMEN
$data.email.relation.name.format.withtitle Volledige naam van de relatie met titel De heer A. van Veen
Gegevens van het gekoppelde project of dossier van een e-mail
Code Toelichting Voorbeeld
$data.email.project.pshdescr Omschrijving van het project/dossier van Alkmaar / BaseNet
$data.email.project.pcode Projectcode/Dossiercode D2016002
$data.email.project.linkedEntity.relation.company Bedrijfsnaam BaseNet
$data.email.project.linkedEntity.relation.relationName Naam cliënt Mevrouw J van Alkmaar
$data.email.project.linkedEntity.relation.address.addressLine Adres Uitgeesterweg 2 1906 NW LIMMEN
$data.email.project.linkedEntity.relation.address.zipCode Postcode 1906 NW
$data.email.project.linkedEntity.relation.tel1 Telefoonnummer 06 28 778 480
$data.email.project.linkedEntity.relation.mobile Mobiel telefoonnummer +31 6 291 910
$data.email.project.linkedEntity.relation.fax Faxnummer 020 6853 211
$data.email.project.linkedEntity.relation.email E-mailadres crmdemo@basenet.nl
$data.email.project.linkedEntity.relation.bsn BSN 999999990
$data.email.project.linkedEntity.relation.nationality Nationaliteit Nederlands
$data.email.project.linkedEntity.relation.agreement Burgerlijke staat Gehuwd
$data.email.project.linkedEntity.rechtsgebied.rgdescription Rechtsgebied Arbeidsrecht
$func.rela.getReferentie($data.email.project, $data.email.relation) Geeft de referentie die voor de gekoppelde relatie binnen het gekoppelde dossier is ingesteld. Ref.001.002.ABC
Gegevens van het gekoppelde project van de e-mail
Code Toelichting Voorbeeld
$data.email.project.pstatus Projectstatus Lopend
$data.email.project.pdatestart.format.date Datum waarop het project in het systeem is ingevoerd 08-01-2016
$data.email.project.plastupd.format.date Datum waarop het project voor het laatst is bijgewerkt 08-01-2016
$data.email.project.plaunchdate.format.date Ingangsdatum van het project 08-01-2016
$data.email.project.pdateend.format.date Gereeddatum van het project 25-01-2016
$data.email.project.pmaxhours Maximaal aantal uren te besteden aan het project 15
$data.email.project.phours Geschatte aantal uren voor het project 12
$data.email.project.employee.fullname Accountmanager van het project Arnoud van Veen
$data.email.project.interneMedewerker.fullname Medewerker van het project Arnoud van Veen
Gegevens van het gekoppelde dossier van een e-mail
Code Toelichting Voorbeeld
$data.email.project.linkedEntity.responsibleAccountmanager Verantwoordelijk advocaat Arnoud van Veen
$data.email.project.linkedEntity.accountManager Behandelend advocaat Arnoud van Veen
$data.email.project.linkedEntity.dodatein.format.date Datum waarop het dossier is ingevoerd 07-01-2016
Gegevens van de wederpartij van een gekoppeld dossier van een e-mail
Code Toelichting Voorbeeld
$data.email.project.linkedEntity.wederpartij.relationName Naam De heer J van Buren
$data.email.project.linkedEntity.wederpartij.address.addressLine Adres Uitgeesterweg 2 1906 NW LIMMEN
$data.email.project.linkedEntity.wederpartij.address.zipCode Postcode 1906 NW
$data.email.project.linkedEntity.wederpartij.address.city Plaats LIMMEN
$data.email.project.linkedEntity.dorefweder Referentie wederpartij 654654654
$data.email.project.linkedEntity.wederpartijAdvocaat.company Kantoornaam BaseNet Advocatuur
$data.email.project.linkedEntity.wederpartijAdvocaat.relationName Advocaat De heer P de Advocaat
$data.email.project.linkedEntity.wederpartijAdvocaat.address.addressLine Adres Wg-Plein 568, 1054 SJ, AMSTERDAM
$data.email.project.linkedEntity.wederpartijAdvocaat.address.zipCode Postcode 1054 SJ
$data.email.project.linkedEntity.wederpartijAdvocaat.address.city Plaats AMSTERDAM
$data.email.project.linkedEntity.wederpartijAdvocaat.tel1 Telefoonnummer +31 (0)20 685 50 31
$data.email.project.linkedEntity.wederpartijAdvocaat.fax Faxnummer +31 20 685 9211
$data.email.project.linkedEntity.wederpartijAdvocaat.mobile Mobiel telefoonnummer +31 66 547 8544
$data.email.project.linkedEntity.wederpartijAdvocaat.email E-mailadres helpdesk@basenet.nl
Gegevens van de rechtbank van een gekoppeld dossier van een e-mail
Code Toelichting Voorbeeld
$data.email.project.linkedEntity.rechtbank.relationName Naam Rechtbank Amsterdam
$data.email.project.linkedEntity.rechtbank.address.addressLine Adresregel Parnassusweg 220
$data.email.project.linkedEntity.rechtbank.address.zipCode Postcode 1076 AV
$data.email.project.linkedEntity.rechtbank.address.city Plaats AMSTERDAM
$data.email.project.linkedEntity.rechtbank.address Adres Parnassusweg 220
1076 AV AMSTERDAM
$data.email.project.linkedEntity.rechtbank.mailAddress.addressLine Adresregel postadres Postbus 84500
$data.email.project.linkedEntity.rechtbank.mailAddress.zipCode Postcode postadres 1080 BN
$data.email.project.linkedEntity.rechtbank.mailAddress.city Plaats postadres AMSTERDAM
$data.email.project.linkedEntity.rechtbank.mailAddress Adres postadres Postbus 84500
1080 BN AMSTERDAM
$data.email.project.linkedEntity.rechtbank.tel1 Telefoonnummer 088 – 361 70 00
$data.email.project.linkedEntity.rechtbank.fax Faxnummer 020 – 541 39 01
$data.email.project.linkedEntity.rechtbank.email E-mailadres cb.amsterdam@rechtspraak.nl
Gegevens van de medewerker van een e-mail
Code Toelichting Voorbeeld
$data.email.employee.initials Initialen van de medewerker A.
$data.email.employee.firstname Voornaam van de medewerker Arnoud
$data.email.employee.middlename Tussenvoegsel van de achternaam van de medewerker van
$data.email.employee.lastname Achternaam van de medewerker Veen
$data.email.employee.fullname Volledige naam van de medewerker (inclusief voornaam, voluit) Arnoud van Veen
$data.email.employee.fullLastname Volledige achternaam van de medewerker van Veen
$data.email.employee.christianname Volledige voornamen van de medewerker Arnoud
$data.email.employee.title Titel (voor) van de medewerker mr.
$data.email.employee.surtitle Titel (na) van de medewerker LLM
$data.email.employee.sex Geslachtsaanduiding van de medewerker Man
$data.email.employee.birthday.format.date Geboortedatum van de medewerker 05-01-1985
$data.email.employee.rbirthcity Geboorteplaats van de medewerker Amsterdam
$data.email.employee.hstreet Straatnaam van het huisadres van de medewerker Noorderkerkstraat
$data.email.employee.hhouseno Huisnummer van het huisadres van de medewerker 18
$data.email.employee.hhousenoext Toevoeging van het huisnummer van het huisadres van de medewerker A
$data.email.employee.hzipcode Postcode van het huisadres van de medewerker 1015 NB
$data.email.employee.hcity Plaatsnaam van het huisadres van de medewerker AMSTERDAM
$data.email.employee.tel2 Huistelefoonnummer van de medewerker +31 20 456 7894
$data.email.employee.mobile Mobiele telefoonnummer van de medewerker +31 6 456 7894
$data.email.employee.tel1 Werk telefoonnummer van de medewerker +31 20 685 5031
$data.email.employee.email E-mailadres van de medewerker demo@basenet.nl
$data.email.employee.fax Faxnummer van de medewerker +31 20 685 9211
$data.email.employee.functdescr Functieomschrijving van de medewerker Advocaat
$data.email.employee.homepage Adres van de website van de medewerker www.basenetadvocatuur.nl
$data.email.employee.rcode Relatiecode van de medewerker 100000
$data.email.employee.address.city Woonplaats van de werknemer AMSTERDAM
$data.email.employee.address.zipCode Postcode van het woonadres van de werknemer 1015 NB
$data.email.employee.address.streetWithNr Straat met huisnummer van de werknemer Noorderkerkstraat
$data.email.employee.address.zipCity Postcode en woonplaats van de werknemer 1015 NB AMSTERDAM
$data.email.employee.mailAddress Postadres van de werknemer Noorderkerkstraat 18
1015 NB AMSTERDAM

Documenttemplates

Een overzicht van veelgebruikte templatecodes in documenttemplates.

Documentgegevens algemeen en auteur
Code Toelichting Voorbeeld
$data.letter.fileName Geeft de naam van dit correspondentiestuk demobrief.rtf
$data.letter.lesubject Door u ingegeven onderwerp van dit correspondentiestuk Demo brief
$data.letter.leref Het referentienummer van dit correspondentiestuk. Dit nummer wordt bij het aanmaken van het nieuwe correspondentiestuk automatisch aangemaakt en gekoppeld. 169850
$data.letter.letterno Het correspondentienummer van dit correspondentiestuk. Dit nummer wordt bij het aanmaken van het nieuwe correspondentiestuk automatisch aangemaakt en gekoppeld. 196450
$data.letter.departmentInfo.mijnBedrijf.address.city De plaatsnaam uit het bedrijfsadres van de afdeling waaraan het correspondentiestuk is gekoppeld. Haarlem
$data.letter.ledate.format.longdate De aanmaakdatum van het correspondentiestuk met de maand voluit geschreven. Deze datum wordt bij het aanmaken van het nieuwe correspondentiestuk automatisch aangemaakt en gekoppeld. 15 januari 2015
$data.letter.leauteur De initialen met de eerste letter van de achternaam van de medewerker (ingelogde gebruiker op BaseNet Online CRM) die het correspondentiestuk opstelt. AB
Gegevens van de gekoppelde relatie van een document
Code Toelichting Voorbeeld
$data.letter.relation.aanhef Geeft de op de relatiekaart ingestelde aanhef terug Beste Johan
$data.letter.relation.aanhef.format.official Geeft altijd een formele aanhef, ongeacht de op de relatiekaart ingestelde aanhef Geachte heer Van Buren
$data.letter.relation.initials Initialen van de relatie J.
$data.letter.relation.firstname Voornaam van de relatie Johan
$data.letter.relation.middlename Tussenvoegsel van de achternaam van de relatie van
$data.letter.relation.lastname Achternaam van de relatie Buren
$data.letter.relation.fullname Volledige naam van de relatie (inclusief voornaam, voluit) Johan van Buren
$data.letter.relation.christianname Volledige voornamen van de relatie Johan
$data.letter.relation.title Titel (voor) van de relatie mr.
$data.letter.relation.surtitle Titel (na) van de relatie LLM
$data.letter.relation.sex Geslachtsaanduiding van de relatie Man
$data.letter.relation.birthday.format.date Geboortedatum van de relatie 25-08-1979
$data.letter.relation.rbirthcity Geboorteplaats van de relatie Haarlem
$data.letter.relation.hstreet Straatnaam van het huisadres van de relatie Uitgeesterweg
$data.letter.relation.hhouseno Huisnummer van het huisadres van de relatie 2
$data.letter.relation.hhousenoext Toevoeging van het huisnummer van het huisadres van de relatie B
$data.letter.relation.hzipcode Postcode van het huisadres van de relatie 1906 NW
$data.letter.relation.hcity Plaatsnaam van het huisadres van de relatie LIMMEN
$data.letter.relation.tel2 Huistelefoonnummer van de relatie 020 6855 031
$data.letter.relation.mobile Mobiele telefoonnummer van de relatie +31 6 291 29 10
$data.letter.relation.tel1 Werk telefoonnummer van de relatie 06 287 784 80
$data.letter.relation.email E-mailadres van de relatie crmdemo@basenet.nl
$data.letter.relation.fax Faxnummer van de relatie 020 6853 211
$data.letter.relation.functdescr Functieomschrijving van de relatie Management
$data.letter.relation.homepage Adres van de website van de relatie www.basenet.nl
$data.letter.relation.rcode Relatiecode van de relatie 100481
$data.letter.relation.address.city De woonplaats van de relatie LIMMEN
$data.letter.relation.address.zipCode Postcode van het woonadres van de relatie 1906 NW
$data.letter.relation.address.streetWithNr Straat met huisnummer Uitgeesterweg 2
$data.letter.relation.address.zipCity Postcode en woonplaats van de relatie 1906 NW LIMMEN
$data.letter.relation.mailAddress Postadres van de relatie Uitgeesterweg 2
1906 NW LIMMEN
$data.letter.relation.name.format.withtitle Volledige naam van de relatie met titel De heer A. van Veen
Gegevens van het gekoppelde project of dossier van een document
Code Toelichting Voorbeeld
$data.letter.project.pshdescr Omschrijving van het project/dossier van Alkmaar / BaseNet
$data.letter.project.pcode Projectcode/Dossiercode D2016002
$data.letter.project.linkedEntity.relation.company Bedijfsnaam BaseNet
$data.letter.project.linkedEntity.relation.relationName Naam cliënt Mevrouw J van Alkmaar
$data.letter.project.linkedEntity.relation.address.addressLine Adres Uitgeesterweg 2
$data.letter.project.linkedEntity.relation.address.zipCode Postcode 1906 NW
$data.letter.project.linkedEntity.relation.tel1 Telefoonnummer 06 28 778 480
$data.letter.project.linkedEntity.relation.mobile Mobiel telefoonnummer +31 6 291 910
$data.letter.project.linkedEntity.relation.fax Faxnummer 020 6853 211
$data.letter.project.linkedEntity.relation.email E-mailadres crmdemo@basenet.nl
$data.letter.project.linkedEntity.relation.bsn BSN 999999990
$data.letter.project.linkedEntity.relation.nationality Nationaliteit Nederlands
$data.letter.project.linkedEntity.relation.agreement Burgerlijke staat Gehuwd
$data.letter.project.linkedEntity.rechtsgebied.rgdescription Rechtsgebied Arbeidsrecht
$func.rela.getReferentie($data.letter.project, $data.letter.relation) Geeft de referentie die voor de gekoppelde relatie binnen het gekoppelde dossier is ingesteld. Ref.001.002.ABC
Gegevens van het gekoppelde project van een document
Code Toelichting Voorbeeld
$data.letter.project.pstatus Projectstatus Lopend
$data.letter.project.pdatestart.format.date Datum waarop het project in het systeem is ingevoerd 08-01-2016
$data.letter.project.plastupd.format.date Datum waarop het project voor het laatst is bijgewerkt 08-01-2016
$data.letter.project.plaunchdate.format.date Ingangsdatum van het project 08-01-2016
$data.letter.project.pdateend.format.date Gereeddatum van het project 25-01-2016
$data.letter.project.pmaxhours Maximaal aantal uren te besteden aan het project 15
$data.letter.project.phours Geschatte aantal uren voor het project 12
$data.letter.project.employee.fullname Accountmanager van het project Arnoud van Veen
$data.letter.project.interneMedewerker.fullname Medewerker van het project Arnoud van Veen
Gegevens van het gekoppelde dossier van een document
Code Toelichting Voorbeeld
$data.letter.project.linkedEntity.responsibleAccountmanager Verantwoordelijk advocaat Arnoud van Veen
$data.letter.project.linkedEntity.accountManager Behandelend advocaat Arnoud van Veen
$data.letter.project.linkedEntity.dorolno Rolnummer 3530443 / 14-12132
$data.letter.project.linkedEntity.dodatein.format.date Datum waarop het dossier is ingevoerd 07-01-2016
Gegevens van de wederpartij van een gekoppeld dossier van een document
Code Toelichting Voorbeeld
$data.letter.project.linkedEntity.wederpartij.relationName Naam De heer J van Buren
$data.letter.project.linkedEntity.wederpartij.address.addressLine Adres Uitgeesterweg 2 1906 NW LIMMEN
$data.letter.project.linkedEntity.wederpartij.address.zipCode Postcode 1906 NW
$data.letter.project.linkedEntity.wederpartij.address.city Plaats LIMMEN
$data.letter.project.linkedEntity.dorefweder Referentie wederpartij 654654654
$data.letter.project.linkedEntity.wederpartijAdvocaat.company Kantoornaam BaseNet Advocatuur
$data.letter.project.linkedEntity.wederpartijAdvocaat.relationName Advocaat De heer P de Advocaat
$data.letter.project.linkedEntity.wederpartijAdvocaat.address.addressLine Adres Wg-Plein 568, 1054 SJ, AMSTERDAM
$data.letter.project.linkedEntity.wederpartijAdvocaat.address.zipCode Postcode 1054 SJ
$data.letter.project.linkedEntity.wederpartijAdvocaat.address.city Plaats AMSTERDAM
$data.letter.project.linkedEntity.wederpartijAdvocaat.tel1 Telefoonnummer +31 (0)20 685 50 31
$data.letter.project.linkedEntity.wederpartijAdvocaat.fax Faxnummer +31 20 685 9211
$data.letter.project.linkedEntity.wederpartijAdvocaat.mobile Mobiel telefoonnummer +31 66 547 8544
$data.letter.project.linkedEntity.wederpartijAdvocaat.email E-mailadres helpdesk@basenet.nl
Gegevens van de rechtbank van een gekoppeld dossier van een document
Code Toelichting Voorbeeld
$data.letter.project.linkedEntity.rechtbank.relationName Naam Rechtbank Amsterdam
$data.letter.project.linkedEntity.rechtbank.address.addressLine Adresregel Parnassusweg 220
$data.letter.project.linkedEntity.rechtbank.address.zipCode Postcode 1076 AV
$data.letter.project.linkedEntity.rechtbank.address.city Plaats AMSTERDAM
$data.letter.project.linkedEntity.rechtbank.address Adres Parnassusweg 220
1076 AV AMSTERDAM
$data.letter.project.linkedEntity.rechtbank.mailAddress.addressLine Adresregel postadres Postbus 84500
$data.letter.project.linkedEntity.rechtbank.mailAddress.zipCode Postcode postadres 1080 BN
$data.letter.project.linkedEntity.rechtbank.mailAddress.city Plaats postadres AMSTERDAM
$data.letter.project.linkedEntity.rechtbank.mailAddress Adres postadres Postbus 84500
1080 BN AMSTERDAM
$data.letter.project.linkedEntity.rechtbank.tel1 Telefoonnummer 088 – 361 70 00
$data.letter.project.linkedEntity.rechtbank.fax Faxnummer 020 – 541 39 01
$data.letter.project.linkedEntity.rechtbank.email E-mailadres cb.amsterdam@rechtspraak.nl
Gegevens van de medewerker van een document
Code Toelichting Voorbeeld
$data.letter.employee.initials Initialen van de medewerker A.
$data.letter.employee.firstname Voornaam van de medewerker Arnoud
$data.letter.employee.middlename Tussenvoegsel van de achternaam van de medewerker van
$data.letter.employee.lastname Achternaam van de medewerker Veen
$data.letter.employee.fullname Volledige naam van de medewerker (inclusief voornaam, voluit) Arnoud van Veen
$data.letter.employee.fullLastname Volledige achternaam van de medewerker van Veen
$data.letter.employee.christianname Volledige voornamen van de medewerker Arnoud
$data.letter.employee.title Titel (voor) van de medewerker mr.
$data.letter.employee.surtitle Titel (na) van de medewerker LLM
$data.letter.employee.sex Geslachtsaanduiding van de medewerker man
$data.letter.employee.birthday.format.date Geboortedatum van de medewerker 05-01-1985
$data.letter.employee.rbirthcity Geboorteplaats van de medewerker Amsterdam
$data.letter.employee.hstreet Straatnaam van het huisadres van de medewerker Noorderkerstraat
$data.letter.employee.hhouseno Huisnummer van het huisadres van de medewerker 18
$data.letter.employee.hhousenoext Toevoeging van het huisnummer van het huisadres van de medewerker A
$data.letter.employee.hzipcode Postcode van het huisadres van de medewerker 1015 NB
$data.letter.employee.hcity Plaatsnaam van het huisadres van de medewerker AMSTERDAM
$data.letter.employee.tel2 Huistelefoonnummer van de medewerker +31 20 456 7894
$data.letter.employee.mobile Mobiele telefoonnummer van de medewerker +31 6 456 7894
$data.letter.employee.tel1 Werk telefoonnummer van de medewerker +31 20 685 5031
$data.letter.employee.email E-mailadres van de medewerker demo@basenet.nl
$data.letter.employee.fax Faxnummer van de medewerker +31 20 685 9211
$data.letter.employee.functdescr Functieomschrijving van de medewerker Advocaat
$data.letter.employee.homepage Adres van de website van de medewerker www.basenetadvocatuur.nl
$data.letter.employee.rcode Relatiecode van de medewerker 100000
$data.letter.employeeName Naam van de medewerker Arnoud van Veen
$data.letter.employee.address.city Woonplaats van de werknemer AMSTERDAM
$data.letter.employee.address.zipCode Postcode van het woonadres van de werknemer 1015 NB
$data.letter.employee.address.streetWithNr Straat met huisnummer van de werknemer Noorderkerkstraat
$data.letter.employee.address.zipCity Postcode en woonplaats van de werknemer 1015 NB AMSTERDAM
$data.letter.employee.mailAddress Postadres van de werknemer Noorderkerkstraat 18
1015 NB AMSTERDAM

Datum- en tijdnotaties

Een overzicht van veelgebruikte datum- en tijdnotaties

Verschillende manieren om datums en tijd in te voegen.
Code Toelichting Voorbeeld
$data.now Huidige datum en tijd 01-01-2016 09:21
$data.now.format.date Huidige datum 1-1-2016
$data.now.format.longdate Huidige datum 1 januari 2016
$data.now.format.fulldatetime Huidige datum en tijd Zondag, 1 januari 2016 09:00
$data.now.format.verylongdutchdateDMY Huidige datum Een januari tweeduizendvijftien

Bedrijfsinstellingen en afdelingen

Een overzicht van veelgebruikte templatecodes voor bedrijfsinstellingen en afdelingen.

Gegevens van de bedrijfsinstellingen en afdelingen, te gebruiken in document- en e-mailtemplates
Code Toelichting Voorbeeld
$data.companyInfo.mijnBedrijf.compname Naam van het bedrijf Advocatenkantoor BaseNet
$data.companyInfo.mijnBedrijf.compstreet Straatnaam van het bezoekadres W.G. Plein
$data.companyInfo.mijnBedrijf.compstreet2 2e adresregel van het bezoekadres W.G. Plein
$data.companyInfo.mijnBedrijf.comphousenr Huisnummer van het bezoekadres 568
$data.companyInfo.mijnBedrijf.comphousenrext Toevoeging van het huisnummer van het bezoekadres A
$data.companyInfo.mijnBedrijf.compzipcode Postcode van het bezoekadres 1054 SJ
$data.companyInfo.mijnBedrijf.compplaats Plaatsnaam van het bezoekadres Amsterdam
$data.companyInfo.mijnBedrijf.compcountry Land van het bezoekadres Nederland
$data.companyInfo.mijnBedrijf.address Bezoekadres WG-plein 568
1054 SJ Amsterdam
$data.companyInfo.mijnBedrijf.comppoststreet Straatnaam (of Postbus) van het postadres W.G. Plein
$data.companyInfo.mijnBedrijf.compposthousenr Huisnummer van het postadres 568
$data.companyInfo.mijnBedrijf.compposthousenrext Toevoeging van het van het postadres A
$data.companyInfo.mijnBedrijf.comppoststreet2 2e adresregel van het postadres W.G. Plein
$data.companyInfo.mijnBedrijf.comppostbzipcode Postcode van het postadres 1054 SJ
$data.companyInfo.mijnBedrijf.comppostbcity Plaatsnaam van het postadres Amsterdam
$data.companyInfo.mijnBedrijf.comppostcountry Land van het postadres Nederland
$data.companyInfo.mijnBedrijf.postAddress Postadres WG-plein 568
1054 SJ Amsterdam
Nederland
$data.companyInfo.mijnBedrijf.comptel Telefoonnummer van het bedrijf 020-6855031
$data.companyInfo.mijnBedrijf.compfax Faxnummer van het bedrijf 020-6853211
$data.companyInfo.mijnBedrijf.compemail E-mailadres van het bedrijf info@basenet.nl
$data.companyInfo.companyLogoURL Bedrijfslogo in de vorm van een link https://static.basenet.nl/clients//108326/logos/mainlogo.jpg
$data.companyInfo.mijnBedrijf.compurl Website adres van het bedrijf www.basenet.nl
$data.companyInfo.mijnBedrijf.compiban Bankrekeningnummer van het bedrijf nl07ingb0008787221
$data.companyInfo.mijnBedrijf.compbic Bic nummer van het bedrijf INGBNL2A
$data.companyInfo.mijnBedrijf.compbankname Naam van de bank van het bankrekeningnummer van het bedrijf ING
$data.companyInfo.mijnBedrijf.compbankcity Plaatsnaam van de bank van het rekeningnummer van het bedrijf Amsterdam
$data.companyInfo.mijnBedrijf.compkvknummer Nummer Kamer van Koophandel van het bedrijf 123456789
$data.companyInfo.mijnBedrijf.compkvkcity Plaats van inschrijving bij de Kamer van Koophandel van het bedrijf Amsterdam
$data.companyInfo.mijnBedrijf.compbtwnummer BTW-nummer van het bedrijf NL123456789B01
$data.companyInfo.mijnBedrijf.compinfo Vrij veld voor bijvoorbeeld het opnemen van een slogan BaseNet, in de wolken sinds 1995

Start vandaag nog met BaseNet Software

Wacht niet langer en ervaar zelf de voordelen van BaseNet voor de advocatuur. Neem vandaag
nog actie en ontdek hoe onze software uw advocatenpraktijk efficiënter en productiever kan.

Waarom BaseNet?

Gebruiksvriendelijkheid

Gebruiksvriendelijke interface, vereenvoudigt taken, optimaliseert tijdregistratie voor juridische efficiëntie.

Toegankelijkheid

Toegankelijke software voor efficiënt dossierbeheer en verhoogde factureerbare uren.

Snelheid

Snelle toegang, moeiteloze bediening, maximaliseert productiviteit in juridische praktijken.